Beroepsvereniging
voor zelfstandige
communicatieprofessionals

Persbericht oprichting

Persbericht

Almere – 1 augustus.

Nieuwe beroepsvereniging

Onlangs is Vifort opgericht, de nieuwe beroepsvereniging voor zelfstandige communicatieprofessionals. Vifort werkt onafhankelijk met als doel actief de belangen van ZZP’ers, die werkzaam zijn in de communicatiebranche, te behartigen. De vereniging wordt hierbij ondersteund door de kennis en ervaring van de Stichting ZZP Nederland en Stichting Commtop.

Stichting ZZP Nederland en Stichting CommTop hebben eerder een toenemende belangstelling geconstateerd voor deze groep zelfstandigen. Er werken meer dan 100.000 zzp’ers in deze branche1. Van fotograaf tot tekstschrijver of van regisseur tot designer, allen worden geconfronteerd met snelle veranderingen bij opdrachtgevers. Voor alle partijen is de grote vraag: vakmanschap gekoppeld aan beloning. Opdrachtgevers zien in deze pool van potentiële medewerkers ook veel nieuwe creatieve rollen voorbijkomen. Juist door het grote aanbod van ‘creatieven’ kan het moeilijk zijn een verantwoorde keuze te maken.

Vifort werkt op dit moment aan een vraag-en aanbodpool, waarbij eigentijdse matchingtechnologie een oplossing biedt. Tegelijkertijd biedt ze de ZZP’er ondersteuning in de vele facetten van het ondernemerschap. Ook is het de bedoeling mogelijkheden te creëren om de loopbaan verder te ontwikkelen op basis van eerder verworven competenties. (EVC-traject)

Met de belangrijkste doelstelling voor ogen (belangenbehartiging) heeft het bestuur van de nieuwe vereniging zich als eerste ten doel gesteld een advies te formuleren over de chaos in de tarieven. Het idee is om alle communicatieprofessionals in te delen naar 4 NLQF-niveaus van de branchestandaard. Ze wordt hierbij ondersteund door haar partners Stichting ZZP Nederland en Stichting CommTop.

—————————————

Noot voor de redactie

Voorzitter van het bestuur van de vereniging is Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland, secretaris en penningmeester is Marcel Kolder, directeur communicatiebureau Draoidh bv.

De initiatiefnemers hebben ten behoeve van de Vereniging Vifort een Raad van Toezicht ingesteld waarin de verschillende dragende partijen worden toegevoegd. Tevens is er een Raad van Inspiratie, dat zijn experts in de communicatiebranche. Deze RvI geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitwerking van de doelstellingen van Vifort en zet stippen op de horizon, gezamenlijk met de ledenraad. Bij Stichting ZZP Nederland zijn momenteel 46.000 zzp’ers aangesloten. Zij vertegenwoordigt het collectieve ondernemersbelang van de leden van Vifort. Stichting CommTop is verantwoordelijk voor het bewaken, stimuleren en borgen van vakmanschap in de communicatie­branche via het kwalificatieraamwerk communicatie NLQF.

Beide organisaties waren betrokken bij de oprichting.

Deze persinformatie wordt u toegestuurd namens vereniging Vifort. Voor extra informatie, interviews en/of illustraties kunt u contact opnemen met de woordvoerder Marcel Kolder. (marcel@vifort.nl of 0616468441)

Meer informatie: www.vifort.nl, www.zzpnederland.nl en www.commtop.nl

1. Naar schatting werkt 65% van de 145.000 professionals als zzp’er. Een gericht onderzoek was tot voor kort niet mogelijk, omdat een meetlat voor de communicatiebranche met niveaus en rollen ontbrak.